English version
SferaDharmy.pl » Cele Stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia

Buddyjskie Stowarzyszenie Sfery Dharmy

Propagowanie Właściwej Dharmy Buddy na terenie Polski oraz wspieranie
Dharmy w kraju i za granica:

  • poprzez tłumaczenie na język polski nauki Buddy zawartej w Sutrach, komentarzach, wykładach, oraz innych tekstach i udostępnianie przekładów polskiemu odbiorcy (również w miarę mozliwosci obcojęzycznym zainteresowanym);
  • poprzez kultywacje Właściwej Dharmy, dążenie do harmonii ze wszystkimi żyjącymi istotami i własną postawa przyczynianie sie do rozwoju pokoju na świecie;

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie wśród swoich członków oraz wszystkich zainteresowanych na drodze praktyki buddyjskiej zgodnej z nauczaniem Miasta 10000 Buddów, Talmage, Kalifornia, USA następujących zasad:

1. Utrzymywanie Pięciu Wskazań:

1) Powstrzymywanie się od zabijania.
2) Powstrzymywanie się od kradzieży.
3) Powstrzymywanie się od angażowania w niewłaściwe kontakty seksualne.
4) Powstrzymywanie się od kłamania.
5) Powstrzymywanie się od używania środków odurzających.

2. Doskonalenie istoty ludzkiej.

3. Utrzymanie psychicznej i fizycznej równowagi oraz zdrowia,

4. Kształtowanie postawy afirmacji codziennego życia i pozytywnej postawy społecznej.

5. Naturalne dążenie do harmonii i spokoju we wszystkich relacjach człowieka z otoczeniem.

6. Koordynacja współpracy Uniwersytetu Buddyjskiego Sfery Dharmy w Talmage, Kalifornia, USA z polskimi uczelniami w zakresie wymiany naukowej i stypendialnej.

7. Popularyzacja tradycji, sztuki i kultury dalekiego wschodu.

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez:

1. Wykonywanie praktyk religijnych tj. m.in. medytacji, ceremonii, recytacji.

2. Udzielanie wskazówek dla zainteresowanych buddyzmem.

3. Tłumaczenie, publikację, sprzedaż oraz dystrybucję publikacji, materiałów informacyjnych dotyczących praktyki oraz wszelkich innych tekstów buddyjskich.

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie praktyki buddyjskiej.

5. Organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji poświęconych celom Stowarzyszenia.

6. Współpracę z organizacjami o podobnych celach i zadaniach działających w kraju i zagranicą.

7. Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.