English version
SferaDharmy.pl » Mistrz Hsuan Hua » Osiemnaście Wielkich Ślubowań Mistrza Hua

Osiemnaście Wielkich Ślubowań Czcigodnego Mistrza Hua

I

Pamiętnik Mistrza Hsuan Hua

Ślubuję, że dopóki w trzech okresach czasu w dziesięciu kierunkach Sfery Dharmy, aż do samych krańców pustej przestrzeni, będzie choć jeden Bodhisattwa, który nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.

II

Ślubuję, że dopóki w trzech okresach czasu w dziesięciu kierunkach Sfery Dharmy, aż do samych krańców pustej przestrzeni, będzie choć jeden Pratjekabudda, który nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.

III

Ślubuję, że dopóki w trzech okresach czasu w dziesięciu kierunkach Sfery Dharmy, aż do samych krańców pustej przestrzeni, będzie choć jeden Śrawaka, który nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.

IV

Ślubuję, że dopóki w Potrójnej Sferze będzie choć jeden bóg, który nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.

V

Ślubuję, że dopóki w światach dziesięciu kierunków będzie choć jeden człowiek, który nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.

VI

Ślubuję, że dopóki będzie choć jeden asura, który nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.

VII

Ślubuję, że dopóki będzie choć jedno zwierzę, które nie urzeczywistniło stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.

VIII

Ślubuję, że dopóki będzie choć jeden głodny duch, który nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.

IX

Ślubuję, że dopóki będzie choć jedna istota przebywająca w piekłach, która nie urzeczywistniła stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.

X

Ślubuję, że dopóki będzie choć jeden bóg, nieśmiertelny, człowiek, asura, stworzenie żyjące w powietrzu lub w wodzie, przedmiot ożywiony lub nieożywiony; albo choć jeden smok, bestia, zjawa lub duch i tak dalej, z duchowej sfery, który przyjął u mnie schronienie i nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.

XI

Ślubuję całkowicie poświęcać wszelkie błogosławieństwa i błogość, które miałbym sam otrzymać i cieszyć się nimi, wszystkim żyjącym istotom Sfery Dharmy.

XII

Ślubuję w pełni przyjmować na siebie wszelkie cierpienia i trudności wszystkich żyjących istot w Sferze Dharmy.

XIII

Ślubuję manifestować niezliczone ciała, żeby docierać do umysłów żyjących istot w całym wszechświecie, które nie wierzą w Dharmę Buddy, po to by naprawiły swoje wady i zwróciły się do prawości, żałowały swoich błędów i zaczęły od nowa, przyjęły schronienie w Potrójnym Klejnocie i ostatecznie urzeczywistniły stan Buddy.

XIV

Ślubuję, że wszystkie żyjące istoty, które ujrzą moją twarz lub choć usłyszą moje imię, skupią swe myśli na Bodhi i szybko urzeczywistnią Drogę Buddy.

XV

Ślubuję z szacunkiem przestrzegać pouczeń Buddy i kultywować praktykę jedzenia tylko jednego posiłku dziennie.

XVI

Ślubuję oświecać wszystkie czujące istoty, powszechnie odpowiadając na wielorakość różniących je potencjałów.

XVII

Ślubuję w tym życiu uzyskać pięć oczu, sześć duchowych mocy i zdolność latania.

XVIII

Ślubuję, że na pewno wypełnię wszystkie moje ślubowania.