Archiwum wydarzeń

wrz 2017

Pokaz filmu Edwara A. Burgera "One Mind" – 22/09/2017
„Pieśni Współczucia – Bodhisattwa Guan Yin w muzyce” – 23/09/2017
Wizyta w Buddyjskiej Świątyni Wietnamskiej “NHAN HOA” – 24/09/2017
Bodhisatwa Guan Yin i różne oblicza współczucia. – 24/09/2017
ABC Sutry Avatamsaki – 25/09/2017
Tea & Dharma - Przy herbacie o Dharmie – 26/09/2017
Buddyzm we współczesnym świecie - panel dyskusyjny – 28/09/2017
Przekaz Trzech Schronień i Pięciu Wskazań – 29/09/2017
Krąg Przebudzenia (Awakening Circle) – 29/09/2017
Pokaz filmu Edwara A. Burgera “One Mind” – 30/09/2017

paź 2017

Karma Kitchen – 01/10/2017
Krąg Przebudzenia (Awakening Circle) – 01/10/2017
Cztery sfery, w których buddyzm wpływa na zachodnią kulturę (a ona wpływa na buddyzm) – 03/10/2017