Przekaz Trzech Schronień i Pięciu Wskazań

Date - 29/09/2017 | 08:00 - 10:00

Ośrodek Bodhidharma
ul. Filmowa 32  04-935


Ceremonia oficjalnego wkroczenia na ścieżkę Buddyjską i zostania uczniem/uczennicą Buddy (sanskryt. Upaska/ Upasika)