Jakie to szczęście słyszeć imię Guanyin w świecie Saha!

Czcigodny Mistrz Hsuan Hua

przekład: Alicja Sarnat

 

Bodhisattwa Guanshiyin /Awalokiteśwara/ ma silny związek z istotami żyjącymi w świecie Saha. W Chinach jest powiedzenie: „Guanshiyin w każdym domu, Amitabha w każdym miejscu”. To znaczy, że każdy zna Bodhisattwę Guanshiyin i Buddę Amitabhę /Amitabha znaczy „Nieskończone Światło” i „Niekończące się Życie”/ i że ich współczucie jest głęboko w sercach ludzkich. Guan znaczy „kontemplować”, shi znaczy „świat”, yin znaczy „dźwięki”. Więc imię Guanshiyin znaczy tyle co „Słuchający Dźwięków Świata”.

W buddyzmie Bodhisattwa Guanshiyin zajmuje bardzo ważne miejsce. Niektórzy mówią, że Bodhisattwa Guanyin pochodzi z Chin, a niektórzy, że z Zachodu. Niektórzy mówią, że jest kobietą, a inni, że mężczyzną. Ale teraz mówię wam, że Bodhisattwa Guanyin nie pochodzi ani z Chin, ani z Zachodu, że nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. Więc skąd pochodzi? Wypełnia on Pustą Przestrzeń i przenika Królestwo Dharmy, jest w każdym miejscu i nie ma go nigdzie. Przybiera taką postać, jaka jest potrzebna do uratowania każdej kategorii istot. Ukazuje się w takiej postaci, jaka jest najwłaściwsza, aby głosić Dharmę, jego tożsamość przystosowuje się do okoliczności. Ukazuje się jako Budda tym, którzy gotowi są stać się Buddą. Ukazuje się jako Bodhisattwa, aby ratować tych, którzy mają stać się Bodhisattwami. Ukazuje się jako niebiański król, aby głosić Dharmę istotom w niebiosach.

W buddyzmie Bodhisattwa Guanshiyin jest tym, który podąża wszędzie nauczając i przemieniając żyjące istoty, inspirując je do osiągnięcia umysłu Bodhi. Najpierw rozpoznaje to, co dana istota lubi i uszczęśliwia ją tym. Kiedy istoty są szczęśliwe, są chętne do słuchania Dharmy, którą głosi i stopniowo będzie mógł je uratować. Dlatego powiedziałem, że Bodhisattwa Guanyin nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, ale może być i mężczyzną i kobietą. W każdym przypadku są to jego transformacje. Jeśli chodzi o postać samego Bodhisattwy Guanyin jest on w stanie nieporuszonej Takości – tak jak Buddowie. Tak naprawdę stał się Buddą o imieniu Światło Wielkiego Współczucia dawno temu. Ale ukazuje się jako Bodhisattwa, aby nauczać i przemieniać żyjące istoty.

W buddyzmie ukazuje się jako Bodhisattwa, w innych religiach ukazuje się ubrany w białą szatę, w chrześcijaństwie jest Matką Boską; ukazuje się jako Matka Boska, aby nauczać i przemieniać konkretną kategorię istot. Ukazuje się w białej szacie i chrześcijanie zwą go Maryją, ale to Bodhisattwa Guanyin ukazuje się w tej postaci, aby inspirować istoty do podjęcia pracy, która doprowadzi ich w końcu do zrozumienia Dharmy Buddy. Kiedy zrozumieją nauki Buddy, podejmą postanowienie osiągnięcia Bodhi. Takie są nieskończone, cudowne działania i niepojęte stany Bodhisattwy Guanshiyin.

Bodhisattwa Guanyin używa dobroci, współczucia, radości i dawania, aby uratować żyjące istoty. Ratuje je przed siedmioma przeszkodami, odpowiada na dwa rodzaje pragnień, ma czternaście stanów nieustraszoności, głosi Dharmę na dziewiętnaście sposobów i przybiera trzydzieści dwa ciała, zależnie od okoliczności. Jeśli bezdzietni ludzie pragną syna lub córki, ich życzenia będą spełnione. To są te dwa rodzaje pragnień. Dlatego podczas sesji recytacji imienia Guanyin, każdy ślub i każde pragnienie może być spełnione, ponieważ Bodhisattwa Guanyin odpowiada na wszystkie prośby. Możecie pragnąć porzucenia domowego życia, albo pozostania świecką osobą, albo stania się Buddą, Bodhisattwa Guanyin ma wielką dobroć i współczucie i nie rozczaruje was, obojętnie o co poprosicie. Na pewno spełni wasze życzenia. Dlatego podczas sesji recytacji imienia Guanyin, możecie prosić, o co chcecie. Czy pragniecie syna, czy córki, bogactwa, długiego życia – dostaniecie to. Ale to są formy szczęścia podlegające „wypływom”, powinniśmy szukać szczęścia „bez wypływów”, w stanie Buddy. Światowe bogactwo, honor, zaszczyty zawsze się kończą, a szczęście „bez wypływów” jest wieczne i nieskończone. Recytujmy więc imię Bodhisattwy Guanshiyin częściej, aby osiągnąć wieczyste urzeczywistnienie.

Z wigorem i odwagą recytuj całym sercem!

Recytacja imienia Bodhisattwy Guanyin powinna trwać nieprzerwanie, jak stale płynący strumień, aż wszystko stanie się jednym. Chodząc, siedząc, leżąc recytujmy imię Guanyin. Musimy być uważni i utrzymywać to imię z myśli na myśl. Każda recytacja musi być jasna i wyrażna, nie powinniśmy w żadnym razie zasypiać, ani mieć rozproszonych myśli podczas recytacji.. Musimy recytować jednym umysłem, myśląc tylko o słowach „Namo Bodhisattwa Guanshiyin”, nie przestając, gdy chodzimy, stoimy, siedzimy czy leżymy. Jeśli będziecie pamiętać o Bodhisattwie Guanyin, on będzie pamiętał o was. Wy recytujecie imię Bodhisattwy Guanyin z nadzieją, że on, ze współczucia, uratuje wszystkie istoty; on recytuje wasze imię z nadzieją, że porzucicie cierpienie i osiągniecie szczęście, że będziecie wolni od chorób i nieszczęść, że porzucicie złe uczynki i będziecie czynili dobro. Ma nadzieję, że przebudzicie się i udoskonalicie swoje umysły na Drodze. Nie powinniśmy zawieść Bodhisattwy Guanyin. Ma on dla nas tyle współczucia i pamięta o nas, dlatego powinniśmy odłożyć na bok wszystko i skoncentrować się na recytowaniu jego imienia. Jeśli potrafimy to zrobić, będzie on z nami zawsze: kiedy poruszamy się i kiedy pozostajemy w spokoju, kiedy czuwamy i kiedy śpimy. Udzieli nam rad, zniszczy nasze karmiczne przeszkody i sprawi, że nasze dobre korzenie będą rosnąć. Kiedy otrzymujemy pomoc Bodhisattwy Guanyin, powinniśmy umocnić nasze postanowienie osiągnięcia Bodhi i podążać naprzód z wigorem, bez ociągania się. Nie powinniśmy tyle gadać. Możecie sobie postanowić, że nie będziecie rozmawiać, jeść czy spać, w porządku, ale nie przestawajcie praktykować. Każdy musi praktykować. Powinniśmy każdą chwilę i każdy dzień traktować jako sesję Guanyin. Powinniśmy pragnąć kultywować niepojęte Drzwi Dharmy, którymi jest recytowanie imienia Bodhisattwy Guanyin, każdego miesiąca, każdego roku, każdego eonu. Nie myślcie, że jesteście wolni, kiedy skończy się ta sesja, bo tak naprawdę nie jesteście wolni dopóki nie osiągniecie oświecenia. A więc nie cieszcie się myślą o odpoczynku. Powinniśmy pragnąć następnej sesji Guanyin, abyśmy mogli kontynuować nasz rozwój.

Funkcja recytacji imienia Guanshiyin może być porównana do funkcji rąk podczas ubierania się i jedzenia. Imię „Guanshiyin Bodhisattwa” jest ekwiwalentem waszych rąk, których używacie, aby założyć na siebie ubranie. Kiedy jecie, musicie użyć pałeczek, albo widelca, aby włożyć jedzenie do ust; podobnie musicie recytować imię Bodhisatwy Guanyin, aby nakarmić wasze ciało Dharmy.

Recytowanie imienia Bodhisattwy Guanyin jest też analogiczne do otwierania drzwi. Jesteśmy zamknięci w więzieniu naszej ignorancji, a imię Guanshiyim jest kluczem do tych więziennych drzwi. Za każdym razem, gdy recytujemy to imię, drzwi ignorancji otwierają się trochę. Im więcej recytujemy, tym więcej się otwierają. Używamy klucza mądrości Bodhisattwy Guanyin, aby otworzyć zamek naszej ignorancji. Z chwilą kiedy się otworzy, osiągamy nagle oświecenie. Konfucjanizm mówi o stanie nagłego zrozumienia, ale to jest tylko częściowe, niecałkowite oświecenie.W błysku oświecenia przełamujemy ignorancję i odcinamy źródło narodzin i śmierci bez początku.

Bodhisattwa Guanyin słucha głosów żyjących istot i ratuje je od cierpienia. Ma on szczególnie głębokie powiązania z istotami żyjącymi w świecie Saha. Jest wiele przypadków, kiedy Bodhisattwa Guanyin chronił ludzi i oświetlał ich swoim światłem. Dlaczego nie zauważamy takiego działania?

Nasze umysły nie są szczere. Nasze myśli są zbyt rozproszone. Z jednej strony recytujemy jego imię, a z drugiej nasz umysł goni za codziennymi sprawami i przyciąga różne nieczyste myśli, więc marnujemy czas. Powinniśmy pamiętać, że życie jest krótkie. Jeśli nie będziemy praktykować prawdziwie teraz, możemy nie mieć więcej tej szansy.

Doceńcie ten czas i nie dajcie mu przemijać na próżno. Nie podążajcie bezmyślnie za tłumem. Powinniście skorzystać z okazji, aby praktykować w klasztorze szczerze recytując imię Guanyin. Wykonacie właściwie swoją pracę, jeśli osiągniecie Samadhi Recytacji Guanshiyin, stan właściwej koncentracji, któremu nie przeszkodzą porywy wiatru ani lejący deszcz. Nie przegapcie tego momentu.

1000 rąk i 1000 oczu obdarza Wielkim Współczuciem

Zaznajmy teraz Bodhisattwę Guanyin, najbardziej czcigodną z mędrców i złóżmy jej hołd. Bodhisattwa Guanyin jest pokazywany jako posiadający 1000 rąk i 1000 oczu, ale tak naprawdę jego ręce i oczy są niezliczone. Swoimi niezliczonymi rękami wyciąga on żyjące istoty z morza cierpienia i umieszcza je na szczęśliwym, drugim brzegu. Swoimi niezliczonymi oczami obejmuje wszystkie żyjące istoty i ratuje te, które są w niebezpieczeństwie. Nie opuści żadnej żywej istoty, z którą ma związek.

Bodhisattwa Guanshiyin jest najbardziej pracowitym Bodhisattwą. Jest pełen wigoru i nigdy nie odpoczywa. Cały czas ratuje żywe istoty. Bez względu na to, w jak duże kłopoty wpadną żyjące istoty, Bodhisattwa Guanyin ratuje je. Jest bardzo zajętym i energicznym Bodhisattwą, nie jest leniwy i nie lubi odpoczywać. Jedna czy dwie ręce nie mogłyby uratować wielu żyjących istot, więc Bodhisattwa Guanyin ma 1000 rąk, aby ratować żyjące istoty i 1000 oczu, aby troszczyć się o żyjące istoty w tysiącach światów. Kiedy żyjące istoty cierpią, myślą o swoim wielce współczującym ojcu i matce, Bodhisattwie Guanyin. I zaczynają recytować „Namo Guanshiyin Bodhisattwa, Namo Guanshiyin Bodhisattwa”. Kiedy żyjące istoty recytują „Namo Guanshiyin Bodhisattwa”, Bodhisattwa Guanshiyin Widzi ich tysiącem swoich oczu. Obejmuje ich mądrością swoich oczu, słyszy ich mądrością swoich uszu i posługując się swoimi mądrymi rękami, ratuje ich. Nawet jeśli milion żyjących istot, które są w kłopotach, woła do Bodhisattwy Guanyin w tym samym czasie, Bodhisattwa może je uratować i uczynić szczęśliwymi.

Dzisiaj kilku uchodźców przyniosło fotografię, która została zrobiona, kiedy byli na łodzi, którą uciekli do Ameryki. Na tym zdjęciu, zrobionym przez kapitana łodzi, widać w oddali, na brzegu obłoku, postać Bodhisattwy Guanyin. Wynika z tego, że Bodhisattwa Guanyin odpowiada wszędzie na modlitwy, żeglując po morzu cierpienia i przeprowadzając ludzi. Ale jeśli nie rozpoznaliśmy Bodhisattwy Guanyin i nie uwierzyliśmy w niego głęboko i szczerze, może nas nie zauważyć. Jeśli mamy prawdziwą wiarę, to Bodhisattwa Guanyin nie zignoruje nas, kiedy jesteśmy w nieszczęściu.

Neutralizuje trzy trucizny i rozwiązuje wszystkie trudności

Dlaczego powinniśmy recytować imię Bodhisattwy Guanyin? Dlatego, że w przeszłości ślubował on, że jeśli ludzie będą mieli wiele chciwości, wiele złości i wiele głupoty, a będą nieustająco recytować jego imię i modlić się do niego, ich chciwość, złość i głupota znikną. Zanim zdążą się zorientować, zapomną o tych trzech truciznach, i zamiast o nich, będą myśleć o samadhi i wskazaniach. Więc jeśli będziemy nieustająco recytować i czcić Bodhisattwę Guanyin, nie tylko nasza chciwość, złość i głupota znikną, ale też będziemy zawsze bezpieczni. Jeśli ogarnie nas pożar, nie spali nas. Jeśli wpadniemy do głębokiej wody, nie utoniemy. Oto jaką niezwykłą moc posiada jego imię! Jeśli potrafimy recytować imię Bodhisattwy Guanyin przez pełne siedem dni, zdobędziemy nieprawdopodobne zasługi i uratujemy się od wszystkich nieszczęść.

Nawet jeśli Bodhisattwa Guanyin może uratować nas od spalenia przez ogień czy od utonięcia , aby to się stało, musicie mieć całkowitą wiarę w niego. Jeśli wątpicie i myślicie: „Tak mówią, ale czy to prawda?”, to wtedy nawet prawda będzie nieprawdziwa. Jeśli nie macie wątpliwości, nieprawda może stać się prawdą. Odpowiedź pochodzi z waszego własnego umysłu, nie zależy od Bodhisattwy Guanyin. Jeśli wpadliście w kłopoty i recytujecie „Namo Gauanshiyin Bodhisattwa”, kłopoty znikną. Kłopoty boją się Bodhisattwy Guanyin ponieważ może on zrozumieć je i znaleźć ich przyczynę, a jak tylko to się stanie, kłopoty znikną. To jest najcudowniejsza metoda, najlepszy sposób rozwiązania problemów. Powiecie: „W porządku. Następnym razem, gdy pojawią się kłopoty, będę recytować imię Bodhisattwy Guanyin.” Ale kiedy to się zdarzy, zaczynacie gryźść się i martwić kłopotami i zapominacie o tej metodzie.

W rozdziale „Uniwersalne Wrota Bodhisattwy Guanshiyin” w Sutrze Lotosu mówi się bardzo jasno, że „Ci, którzy mają dużo chciwości i pożądań”, ludzie, którzy mają silne pożądania seksualne, powinni stale i ze czcią, recytować imię Guanshiyin. Ludzie żyjący emocjami łatwo ulegają wzburzeniu. Kiedy macie kłopoty nie denerwujcie się. Uspokójcie się i recytujcie: „Namo Guanshiyin Bodhisattwa, Namo Guanshiyin Bodhisattwa”. Nie musicie mówić tego głośno, recytujcie w myślach. Bodhisattwa Guanyin usłyszy was i powie: „Te biedne dzieci nie umieją kontrolować swoich emocji i proszą mnie o pomoc.” I pomoże wam uciszyć wasze emocje.

Ta sutra mówi również: „Ci, w wielkim gniewie i nienawiści”, ludzie impulsywni powinni recytować. Jeśli czujecie, że tracicie panowanie nad sobą, zatrzymajcie się! Zanim wybuchniecie powiedzcie kilka razy w myślach „Namo Guanshiyin Bodhisattwa”.Jeśli to zrobicie, wasz gniew zniknie. Czyż nie jest to cudowna Dharma? Jest cudowna, ale nie rozumieliście jej do tej pory. Teraz, kiedy wam o niej powiedziałem, myślicie: „To jest wspaniały sposób!” Jest nawet lepszy niż myślicie: „Nawet najgłupsi” mogą wyzbyć się swojej głupoty, jeśli będą recytować imię Bodhisatwy Guanyin.

Budda Siakiamuni poświęcił ten rozdział Sutry Lotosu uczczeniu Bodhisattwy Guanyin. Czy Budda Siakiamuni zrobiłby to, gdyby Bodhisattwa Guanyin nie miał takiej cudownej potęgi? Budda nie powiedziałby, że „Taki to a taki Bodhisattwa ma takie cnoty i zasługi i taką moc” , gdyby to nie była prawda. A ponieważ Bodhisattwa Guanyin naprawdę posiada taką moc i tak działa, Budda Siakiamuni przedstawił go nam i dał nam tę metodę opanowania naszych problemów, których nie umiemy rozwiązać sami.

Teraz ta metoda została wam wyjaśniona tak jasno i prosto, że potraficie ją stosować. „Ale jest nam bardzo dobrze z naszą chciwością, gniewem i głupotą” – powiecie. „Więc nie chcemy recytować imienia Bodhisattwy Guanyin.” Wtedy możecie recytować swoje własne imię. Rozpoznacie, kim jesteście, a tym samym rozpoznacie Bodhisattwę Guanyin. Recytujemy imię Bodhisattwy Guanyin po prostu dlatego, że nie wiemy, kim jesteśmy. Nie martwimy się swoją chciwością, gniewem i głupotą, dlatego nie chcemy recytować. I ta nasza niechęć do recytacji, sama w sobie jest już problemem.

Więc jeśli nie obawiacie się kłopotów, nie musicie się niczego uczyć. Jeśli boicie się kłopotów, to powinniście studiować nauki Buddy i nauczyć się recytować imię Bodhisattwy Guanyin. Jeśli nie chcecie wiedzieć, kim jesteście i mówicie:” Jestem nikim, więc nie muszę pamiętać o Buddzie, Dharmie i Sandze.” , to wkrótce zmienicie się w duchy, bo nie chcecie być ludźmi. W tym przypadku też możecie recytować imię Guanyin, bo Bodhisattwa Guanyin nie opuści was, kiedy staniecie się duchami. Duchy mogą recytować imię Guanyin, podobnie zwierzęta. Jeśli jesteście w piekle, także możecie recytować jego imię. Możecie to robić na każdej z trzech złych ścieżek, więc nie myślcie, że będziecie potępieni. Dlatego właśnie to jest cudowna Dharma. Bodhisattwa Guanyin jest niepojęty. Jeśli będziecie recytować jego imię na trzech złych ścieżkach, porzucicie cierpienie i osiągniecie szczęście. Powinniście pójść do domu i przegonić stamtąd piekielne istoty, głodne duchy i zwierzęta. Jeśli potraficie przegonić je ze swojego własnego domu to znaczy, że podążacie drogą Bodhisattwy. „Czy takie istoty są w naszych domach?” zapytacie. Mówiąc „wasze domy” mam na myśli wasze umysły. Wasze myśli pełne chciwości, złości i głupoty są tymi istotami podążającymi trzema ścieżkami zła.

źródło: How Lucky We Are to Hear Guanyin’s Name in the Saha World