Nowości

 • Gdy spoglądam na Buddę myślę -
  oby wszystkie żyjące istoty
  stały się prawe i pełne majestatu
  jak Bodhisatwa Samantabhadra.
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  Kiedy widzę stupę, myślę -
  Oby wszystkie żyjące istoty
  były szanowane jak stupa
  i godne ofiar ludzi i bogów.
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  “Gdy budzę się ze snu tak rozmyślam:
  Oby wszystkie żyjące istoty
  przebudziły się do nieskończonej mądrości
  i wizji przenikającej Dziesięć Kierunków”
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  Gdy widzę szeroką rzekę tak rozmyślam:
  Oby wszystkie żyjące istoty
  wstąpiły w strumień Dharmy,
  który zmierza do oceanu mądrości Buddy.
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  Kiedy widzę rozwinięte kwiaty tak rozmyślam:
  oby wszystkie żyjące istoty
  doświadczyły duchowych mocy i innych dobrodziejstw
  tak licznych jak płatki kwiatów na wiosnę.
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  "Kiedy widzę kwitnące drzewo tak rozmyślam:
  oby wszystkie żyjące istoty
  rozkwitły przepychem kwiatów
  obdarzone Trzydziestoma Dwoma Oznakami"
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  "Kiedy widzę wysokie góry tak rozmyślam:
  Oby wszystkie żyjące istoty miały
  transcendentne dobre korzenie
  jak niezrównany szczyt górski."
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  "Kiedy widzę zacisze lasu tak rozmyślam:
  oby wszystkie żyjące istoty
  na zawsze porzuciły wszelką chciwość i tęsknotę
  i nie doświadczały żalu ni grozy"
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  "Kiedy widzę płynącą wodę tak rozmyślam:
  oby wszystkie żyjące istoty
  zmierzały ku dobru
  i zmyły nieczystość ułudy."
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  Kiedy widzę ciernisty krzew tak rozmyślam:
  Oby wszystkie żyjące istoty
  szybko odcięły i wykorzeniły
  ciernie Trzech Trucizn.
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  "Kiedy widzę most tak rozmyślam:
  oby wszystkie żyjące istoty
  stały się mostem przenoszącym wszystkich
  do wolności.

NOWOŚCI NA STRONIE

 

Podręcznik do medytacji

Chociaż my, autorzy tej książeczki, jesteśmy mnichami buddyjskimi, przekazujemy tu instrukcje do medytacji z intencją, aby przydały się tak samo wszystkim praktykującym, bez względu na ich wyznanie, poglądy czy wcześniejsze doświadczenia medytacyjne. Nie chcemy proponować nowego systemu wierzeń, lecz za pomocą krótkiego, ilustrowanego tekstu wprowadzić was w istotę praktykowania medytacji i ukazać, jak uczynić ją częścią własnego życia. […]

 

Wprowadzenie do Sutry Surangama

Tradycyjnie Sutra Surangama uważana była za kompletny i praktyczny podręcznik praktyki duchowej, która ostatecznie doprowadzi do oświecenia. Naucza ona właściwego rozumienia natury buddy, która jest wrodzoną wszystkim istotom możliwością stania się buddą. Wyjaśnia, jak i dlaczego ta prawdziwa natura ukryta jest w naszym zwykłym doświadczaniu siebie i świata, i pokazuje, jak możemy odkryć tą naturę i rozpoznać, że jest naszym prawdziwym umysłem. […]

 

Sutra Surangama z komentarzami czcigodnego mistrza Hsuan Hua. Tom 1

Powód wygłoszenia nauki: W scenie otwierającej sutrę Ananda sam idzie drogą, zgodnie z klasztorną tradycją zbierając jałmużnę. Kiedy niezamierzenie przechodzi obok domu kurtyzan, recytacja zaklęcia przez młodą kobietę wprawia go w pomieszanie. Ona usiłuje go uwieść i on wkrótce jest bliski złamania swoich ślubów celibatu […]