Nowości

 • Gdy spoglądam na Buddę myślę -
  oby wszystkie żyjące istoty
  stały się prawe i pełne majestatu
  jak Bodhisatwa Samantabhadra.
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  Kiedy widzę stupę, myślę -
  Oby wszystkie żyjące istoty
  były szanowane jak stupa
  i godne ofiar ludzi i bogów.
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  “Gdy budzę się ze snu tak rozmyślam:
  Oby wszystkie żyjące istoty
  przebudziły się do nieskończonej mądrości
  i wizji przenikającej Dziesięć Kierunków”
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  Gdy widzę szeroką rzekę tak rozmyślam:
  Oby wszystkie żyjące istoty
  wstąpiły w strumień Dharmy,
  który zmierza do oceanu mądrości Buddy.
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  Kiedy widzę rozwinięte kwiaty tak rozmyślam:
  oby wszystkie żyjące istoty
  doświadczyły duchowych mocy i innych dobrodziejstw
  tak licznych jak płatki kwiatów na wiosnę.
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  "Kiedy widzę kwitnące drzewo tak rozmyślam:
  oby wszystkie żyjące istoty
  rozkwitły przepychem kwiatów
  obdarzone Trzydziestoma Dwoma Oznakami"
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  "Kiedy widzę wysokie góry tak rozmyślam:
  Oby wszystkie żyjące istoty miały
  transcendentne dobre korzenie
  jak niezrównany szczyt górski."
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  "Kiedy widzę zacisze lasu tak rozmyślam:
  oby wszystkie żyjące istoty
  na zawsze porzuciły wszelką chciwość i tęsknotę
  i nie doświadczały żalu ni grozy"
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  "Kiedy widzę płynącą wodę tak rozmyślam:
  oby wszystkie żyjące istoty
  zmierzały ku dobru
  i zmyły nieczystość ułudy."
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  Kiedy widzę ciernisty krzew tak rozmyślam:
  Oby wszystkie żyjące istoty
  szybko odcięły i wykorzeniły
  ciernie Trzech Trucizn.
 • Sutra Awatamsaka
  Sutra Awatamsaka
  "Kiedy widzę most tak rozmyślam:
  oby wszystkie żyjące istoty
  stały się mostem przenoszącym wszystkich
  do wolności.

NOWOŚCI NA STRONIE

 

Wprowadzenie do Sutry Surangama

Tradycyjnie Sutra Surangama uważana była za kompletny i praktyczny podręcznik praktyki duchowej, która ostatecznie doprowadzi do oświecenia. Naucza ona właściwego rozumienia natury buddy, która jest wrodzoną wszystkim istotom możliwością stania się buddą. Wyjaśnia, jak i dlaczego ta prawdziwa natura ukryta jest w naszym zwykłym doświadczaniu siebie i świata, i pokazuje, jak możemy odkryć tą naturę i rozpoznać, że jest naszym prawdziwym umysłem. […]

 

Sutra Surangama z komentarzami czcigodnego mistrza Hsuan Hua. Tom 1

Powód wygłoszenia nauki: W scenie otwierającej sutrę Ananda sam idzie drogą, zgodnie z klasztorną tradycją zbierając jałmużnę. Kiedy niezamierzenie przechodzi obok domu kurtyzan, recytacja zaklęcia przez młodą kobietę wprawia go w pomieszanie. Ona usiłuje go uwieść i on wkrótce jest bliski złamania swoich ślubów celibatu […]