Nowości

NOWOŚCI NA STRONIE

 

Podręcznik do medytacji

Chociaż my, autorzy tej książeczki, jesteśmy mnichami buddyjskimi, przekazujemy tu instrukcje do medytacji z intencją, aby przydały się tak samo wszystkim praktykującym, bez względu na ich wyznanie, poglądy czy wcześniejsze doświadczenia medytacyjne. Nie chcemy proponować nowego systemu wierzeń, lecz za pomocą krótkiego, ilustrowanego tekstu wprowadzić was w istotę praktykowania medytacji i ukazać, jak uczynić ją częścią własnego życia. […]

 

Wprowadzenie do Sutry Surangama

Tradycyjnie Sutra Surangama uważana była za kompletny i praktyczny podręcznik praktyki duchowej, która ostatecznie doprowadzi do oświecenia. Naucza ona właściwego rozumienia natury buddy, która jest wrodzoną wszystkim istotom możliwością stania się buddą. Wyjaśnia, jak i dlaczego ta prawdziwa natura ukryta jest w naszym zwykłym doświadczaniu siebie i świata, i pokazuje, jak możemy odkryć tą naturę i rozpoznać, że jest naszym prawdziwym umysłem. […]

 

Sutra Surangama z komentarzami czcigodnego mistrza Hsuan Hua. Tom 1

Powód wygłoszenia nauki: W scenie otwierającej sutrę Ananda sam idzie drogą, zgodnie z klasztorną tradycją zbierając jałmużnę. Kiedy niezamierzenie przechodzi obok domu kurtyzan, recytacja zaklęcia przez młodą kobietę wprawia go w pomieszanie. Ona usiłuje go uwieść i on wkrótce jest bliski złamania swoich ślubów celibatu […]