O nas

Buddyjskie Stowarzyszenie Sfery Dharmy powstało z inspiracji polskich uczniów Czcigodnego Mistrza Hsuan Hua. Stowarzyszenie znajduje się pod patronatem Dharma Realm Buddhist Association z Miasta Dziesięciu Tysięcy Buddów w Kalifornii – opiekunem duchowym Stowarzyszenia jest Mistrz Dharmy Czcigodny Heng Sure. Stowarzyszenie Jako cel stawia sobie propagowanie Dharmy Buddy poprzez organizacje spotkań, wykładów i ceremonii buddyjskich, tłumaczenie tekstów oraz działalność wydawniczą.