Sutry

Wprowadzenie do Sutry Surangama

 

Tradycyjnie Sutra Surangama uważana była za kompletny i praktyczny podręcznik praktyki duchowej, która ostatecznie doprowadzi do oświecenia. Naucza ona właściwego rozumienia natury buddy, która jest wrodzoną wszystkim istotom możliwością stania się buddą. Wyjaśnia, jak i dlaczego ta prawdziwa natura ukryta jest w naszym zwykłym doświadczaniu siebie i świata, i pokazuje, jak możemy odkryć tą naturę i rozpoznać, że jest naszym prawdziwym umysłem. Wyjaśnia również, że osobista uczciwość i czystość postępowania są podstawowymi warunkami wstępnymi dla przebudzenia duchowego. Przedstawia ogólne zasady medytacji buddyjskiej, wprowadza kilka szczególnych metod medytacji i doradza, które metody są najskuteczniejsze i najłatwiejsze. Ponadto, spora część sutry poświęcona jest wskazówkom pozwalającym rozpoznać, które poglądy i praktyki są właściwe, a które są wypaczone. Wyjaśnia, jak nasze zamierzone działania, czy to fizyczne, werbalne, czy mentalne, przynoszą w rezultacie doświadczenia, łącznie z naszymi przyszłymi odrodzeniami na różnych poziomach istnienia, zarówno ludzkich, jak nie ludzkich. Pokazuje, jak właściwe działanie może również prowadzić do wstępnych przebudzeń, a ostatecznie do doskonałego oświecenia buddów.

 kliknij aby ściągnąć

 

SUTRA SURANGAMA tom 1

z komentarzami czcigodnego mistrza Hsuan Hua

Powód wygłoszenia nauki

W scenie otwierającej sutrę Ananda sam idzie drogą, zgodnie z klasztorną tradycją zbierając jałmużnę. Kiedy niezamierzenie przechodzi obok domu kurtyzan, recytacja zaklęcia przez młodą kobietę wprawia go w pomieszanie. Ona usiłuje go uwieść i on wkrótce jest bliski złamania swoich ślubów celibatu. Budda Śakjamuni z odległości wyczuwa ciężkie położenie swojego kuzyna. Wówczas sprawia, że ponad jego głową pojawia się Budda, który zaczyna recytować mantrę Surangamę. Następnie Budda Śakjamuni posyła Bodhisattwę Mandziuśrego, żeby mocą mantry pokonał zaklęcie młodej kurtyzany. Bodhisattwa Mandziuśri wraca do klasztoru z oboma, Anandą i kurtyzaną. Pośród zgromadzenia mnichów i tłumu świeckich wyznawców Ananda staje twarzą w twarz z Buddą. Głęboko zawstydzony własnym zachowaniem Ananda prosi o pouczenie, żeby mógł uniknąć dalszych błędów. To jest „prośba o dharmę”, od której zaczyna się większość rozpraw Buddy. 

 kliknij aby ściągnąć