Uważność Buddy

Czcigodny Mistrz Hsuan Hua

Budda Amitabha: Wielki Król Dharmy

Dlaczego recytujemy „Namo Amitabha Budda”? Dlatego, że Budda Amitabha ma wielkie pokrewieństwo z istotami żyjącymi w dziesięciu kierunkach. Zanim Budda Amitabha osiągnął stan Buddy, praktykując w świecie przyczynowym był mnichem i nosił imię Skarbiec Dharmy. Wtedy to złożył 48 ślubowań. Jedno z nich mówiło: „Ślubuję, że po osiągnięciu przeze mnie stanu Buddy, każda istota żyjąca w dziesięciu kierunkach, która będzie recytować moje imię, na pewno osiągnie stan Buddy”.

Moc ślubów Buddy Amitabhy jest jak magnes; istoty żyjące w dziesięciu kierunkach są jak opiłki żelaza. W taki sposób przyciąga on istoty z dziesięciu kierunków do Krainy Wiecznej Szczęśliwości. A co się stanie, jeśli nie będą one zainteresowane? Budda Amitabha przysiągł, że on sam nie osiągnie stanu Buddy, jeśli nie osiągną go żyjące istoty! Dlatego wszyscy, którzy recytują imię Buddy Amitabhy mają szansę osiągnąć stan Buddy.

Gromadzenie wszystkich istot w Zachodniej Krainie

Sutra Amitabha należy do Sutr, które Budda wygłosił bez niczyjej prośby. Dlaczego tę Sutrę wygłosił Budda bez żadnej prośby? Nikt nie rozumiał tych Wrót Dharmy, więc nikt nie mógł o nie poprosić. I nawet bardzo mądry Shariputra, który zadawał pytania w imieniu zgromadzenia, nie umiał zapytać o te Wrota Dharmy. Prawdopodobnie Budda nie mógł dłużej czekać więc sam powiedział wszystkim o tych najbardziej dogodnych, najprostszych, najszybciej zmazujących winy, najłatwiejszych i najmniej kosztownych Wrotach Dharmy polegających na recytowaniu Imienia Buddy. Jeżeli ktoś potrafi recytować Imię Buddy Amitabhy, „ czy to przez jeden, czy przez dwa, trzy, cztery, pięć, czy sześć dni, z czystym umysłem, to kiedy ta osoba zbliży się do końca swojego życia, ukaże się przed nim Budda Amitabha i całe zgromadzenie świętych”, aby go przeprowadzić. I chociaż wielu ludzi nie bardzo wierzy w te Wrota Dharmy, są one najprostszą i najpewniejszą praktyką.

Te Wrota Dharmy, recytowania imienia Buddy, są dobre zarówno dla inteligentnych, jak i dla głupich. Czy jesteś mądry, czy głupi, możesz osiągnąć stan Buddy. Kiedy ktoś narodzi się w Krainie Ostatecznej Szczęśliwości, gdzie istoty „nie doznają żadnego cierpienia, tylko cieszą się wszystkimi błogosławieństwami”, będzie mógł narodzić się przez transformację, w kwiecie lotosu. Nie będzie przechodził przez łono, jak w królestwie ludzi, ale wejdzie w kwiat lotosu, pożyje w nim przez jakiś czas i potem stanie się Buddą.

Dzień i noc utrzymuj Imię skoncentrowanym i szczerym umysłem

Król Wszystkich Dharm to jest jedno słowo „Amitabha”.
Pięć okresów i osiem nauk jest w nim zawarte.
Ten, kto z czystym umysłem pamięta i recytuje jego imię
W samadhi wejdzie do miejsca spokoju, gdzie przebywają Ci, Którzy Tak Przychodzą.

Król wszystkich Dharm to jest jedno słowo „Amitabha”. Pięć okresów i osiem nauk jest w nim zawarte. Nauki są ułożone w pięć kategorii; cztery według istoty nauczania: zgromadzone nauki, powiązane nauki, szczególne nauki i doskonałe nauki, oraz cztery według metody nauczania: nagłe /niespodziewane/, stopniowe, tajemne i odczepione. Pięć okresów to: Avatamsaka, Agama, Vaipulya, Prajna i Lotos-Nirwana. Te osiem nauk i pięć okresów są zawarte w słowie „Amitabha”.

Ten, kto z czystym umysłem pamięta i recytuje jego imię / W samadhi wejdzie do miejsca spokoju, gdzie przebywają Ci, Którzy Tak Przychodzą. Taka osoba z całą pewnością wejdzie do Czystej Krainy Ostatecznego Spokoju i Światła, Krainy Ostatecznej Szczęśliwości. Istoty żyjące w Wieku Końca Dharmy zostaną uratowane przez recytowanie imienia Buddy. A więc ktokolwiek ma nadzieję na uratowanie się powinien pamiętać o Buddzie.

Mów jedno słowo mniej;
Recytuj imię Buddy jeden raz więcej.
Zabij swoje myśli na śmierć,
I pozwól twojemu ciału Dharmy ożyć.
Nie lekceważ Wrót Dharmy recytowania imienia Buddy.
…………

Są cztery rodzaje uważności Buddy:

1. Uważność poprzez utrzymywanie jego imienia. To oznacza recytowanie „Namo Amitabha Budda” ciągle i ciągle.

2. Uważność poprzez kontemplowanie odbicia. To oznacza kontemplowanie tego, że ciało Buddy Amitabhy jest koloru złota.

Splendor jego odbicia nie ma sobie równych.
Światło jego brwi oświetla pięć Gór Sumeru.
Głębokie, jak morza są jego oczy, czyste i przejrzyste.
Świecąc w jego blasku, przez transformację powstają
Niezliczeni Bodhisattwowie i Buddowie.
Czterdzieści osiem jego ślubowań będzie naszym wyzwoleniem.
On pozwala wszystkim w dziewięciu lotosach osiągnąć najdalszy brzeg.

To jest uważność poprzez kontemplowanie odbicia.

3. Uważność poprzez kontemplowanie wizualizacji. Oznacza to recytowanie „Namo Amitabha Budda” z jednoczesnym wizualizowaniem jego obrazu. Powinno się recytować tę frazę bardzo wyraźnie, słyszeć ją bardzo wyraźnie i utrzymywać ją bardzo jasno w umyśle.

4. Uważność poprzez prawdziwą obecność Buddy. To jest medytacja chan. Kiedy medytujemy, stawiamy pytanie, „Kto recytuje imię Buddy?” Recytujemy „Namo Amitabha Budda” przez dwa tygodnie, a potem staramy się odpowiedzieć na pytanie, kto recytuje imię Buddy. Musimy znaleźć to „kto” i nie utracić tego „kto”. Jeśli to zgubimy nie będziemy mogli wrócić do domu. Jeśli nie powrócimy do domu, nie zobaczymy Buddy Amitabhy .

Ten kto ma Właściwą Wiarę, Właściwe Ślubowania i Właściwą praktykę

Wiara, ślubowania i praktyka to są trzy warunki Wrót Dharmy Czystej Krainy. Ktoś, kto udaje się w podróż zabiera ze sobą trochę jedzenia i trochę pieniędzy. Ktoś, kto chce dostać się do Czystej Krainy potrzebuje wiary, ślubowań i praktyki utrzymywania imienia Buddy.

Wiara jest pierwszym warunkiem, bo bez niej nie będziemy mieć pokrewieństwa z Buddą Amitabhą w Czystej Krainie. Musisz mieć wiarę w siebie, wiarę w Czystą Krainę, wiarę w przyczynę i skutek, noumen i fenomen.

Co to znaczy wierzyć w siebie? To znaczy wierzyć, że na pewno ma się wszelkie kwalifikacje konieczne do odrodzenia się w Czystej Krainie. Nie powinniście lekceważyć siebie mówiąc: „Popełniłem tak wiele złych uczynków, że nie mogę się tam odrodzić.” Przypuśćmy, że stworzyłeś karmę ciężkich przewinień, ale teraz masz okazję „zabrać swoją karmę ze sobą do odrodzenia”. Oznacza to, że nieważne, jakie uczynki popełniłeś w przeszłości i tak możesz się odrodzić w Czystej Krainie, a twoja karma pójdzie tam z tobą. Ale musisz wiedzieć, że możesz zabrać ze sobą tę karmę, którą już zgromadziłeś, a nie taką, którą nadal gromadzisz. Karma, którą już zgromadziłeś pochodzi z poprzednich żywotów. Owoce karmy, którą teraz gromadzisz, zbierzesz w przyszłości. Możesz zabrać ze sobą karmę z przeszłości, ale nie możesz zabrać karmy, którą teraz tworzysz; tę zbierzesz w przyszłości. Nie ważne, jakie czyny kiedykolwiek popełniłeś, teraz możesz zmienić swoje postępowanie, zaprzestać czynienia zła i wyzdrowieć. A potem możesz zabrać te popełnione kiedyś uczynki ze sobą do Czystej Krainy. Ale tworzenie karmy teraz, nie pozwoli ci tam pójść.

Po drugie musisz mieć wiarę w Zachodnią Krainę Ostatecznej Szczęśliwości, która znajduje się setki tysięcy milionów Krain Buddy stąd. Zanim stał się Buddą, Budda Amitabha , będąc jeszcze Bhikshu Skarbiec Dharmy, przysiągł stworzyć Krainę Ostatecznej Szczęśliwości, gdzie żyjące istoty dziesięciu kierunków, które ślubują odrodzić się tu, będą mogły odrodzić się recytując jego imię. Nie ma potrzeby robić nic innego; to jest łatwe, proste, wygodne, nic nie kosztuje i nie tracisz energii. Te Wrota Dharmy są najwyższe i najcenniejsze, bo jeśli tylko recytujesz „Namo Amitabha Budda”, odrodzisz się w Krainie Ostatecznej Szczęśliwości.

Ważna jest też wiara w przyczynę i skutek. Wiara w przyczynę oznacza, że w przeszłości zasadziłeś dobre korzenie, które pozwalają ci teraz wierzyć we Wrota Dharmy. Bez dobrych korzeni nikt nie może osiągnąć Wrót Dharmy recytowania imienia Buddy, ani żadnych innych Wrót. Z powodu dobrych korzeni, które zasadziłeś w przeszłości, teraz możesz osiągnąć Wrota Dharmy Czystej Krainy: Wrota wiary, ślubowań i utrzymywania imienia. Ale jeśli nie będziesz dbał o te dobre korzenie zasadzone wcześniej, nie będziesz mógł zebrać owoców Bodhi w przyszłości. Dlatego musisz wierzyć w przyczynę i skutek; wierzyć, że w przeszłości zadbałeś o przyczynę Bodhi, która w przyszłości pozwoli ci na pewno zebrać owoce Bodhi. Ta zasada działa tak, jak uprawianie pola: nasiona muszą być podlewane i pielęgnowane zanim wyrosną.

Wreszcie należy mieć wiarę w noumen i fenomen. Fenomenem jest to, że Budda Amitabha ma wielkie pokrewieństwo z nami i na pewno pomoże nam osiągnąć stan Buddy. Noumenem jest to, że wiemy, że takie pokrewieństwo istnieje, ponieważ bez niego nie dowiedzielibyśmy się o Wrotach Dharmy Czystej Krainy. Budda Amitabha jest wszystkimi żyjącymi istotami i wszystkie żywe istoty są Buddą Amitabhą. Budda Amitabha stał się Buddą recytując imię Buddy i jeśli my będziemy recytować imię Buddy, my także możemy stać się Buddą Amitabhą. Powinniśmy więc praktykować zgodnie z zasadą noumena i fenomena. Sutra Avatamsaka mówi o czterech Sferach Dharmy:

1. Sfera Dharmy Niezakłóconych (Wolnych Od Przeszkód) Fenomenów.
2. Sfera Dharmy Niezakłóconych Noumenów.
3. Sfera Dharmy Noumenów i Fenomenów Niezakłóconych.
4. Sfera Dharmy Wszystkich Fenomenów Niezakłóconych.

Biorąc pod uwagę te cztery Sfery Dharmy, i patrząc z punktu widzenia naszej własnej natury, możemy powiedzieć, że my i Amitabha Budda jesteśmy jednością i dlatego możemy stać się Buddami.

Amitabha Budda jest Buddą Amitabhą w umysłach wszystkich żywych istot, a żyjące istoty są żyjącymi istotami w umyśle Buddy Amitabhy. Dzięki tej relacji istnieją fenomen i noumen. Ale musicie wierzyć w tą zasadę i energicznie praktykować recytując imię Buddy, nie możecie być leniwi. Wasza recytacja imienia Buddy musi być silniejsza z dnia na dzień, a nie słabsza.

Powiedzieliśmy o tym, czym jest wiara, a teraz powiemy o ślubowaniach. Co to jest ślubowanie? Kiedy chcecie czegoś, wtedy wasze myśli biegną do tej rzeczy, w umyśle pojawia się pragnienie i wtedy składacie ślubowanie. W Buddyzmie są cztery wielkie ślubowania:

Ślubuję uratować niezliczone żyjące istoty.
Ślubuję odciąć niewyczerpane przywiązania.
Ślubuję studiować niezmierzone Wrota Dharmy.
Ślubuję realizować najwyższą Drogę Buddy.

Wszyscy Buddowie i Bodhisattwowie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości praktykują ścieżkę Bodhisattwy i osiągają Stan Buddy wypełniając te cztery wielkie ślubowania.

Ale, aby złożyć ślubowanie, musisz mieć wiarę. Najpierw wiarę w to, że istnieje Kraina Ostatecznej Szczęśliwości; po drugie wiarę w Buddę Amitabhę, po trzecie wiarę w to, że ty i Budda Amitabha masz wielkie pokrewieństwo i że na pewno możesz się odrodzić w Krainie Ostatecznej Szczęśliwości. Wierząc w te trzy rzeczy, możesz ślubować „Pragnę odrodzić się w Krainie Buddy Amitabhy”. Mówi się:
„Chcę odrodzić się w Zachodniej Czystej Krainie”.

„Chcę się tam narodzić. Nikt mnie do tego nie zmusza, nikt mnie tam nie ciągnie. I chociaż Budda Amitabha przyszedł, aby mnie tam zaprowadzić, ja idę tam jako ochotnik, ponieważ chcę być blisko niego. Chcę narodzić się w Krainie Ostatecznej Szczęśliwości i chcę zobaczyć Buddę Amitabhę, kiedy otworzy się mój kwiat lotosu. Chcę spotkać Buddę i słuchać Dharmy.” To są te postanowienia, których potrzebujesz. Potem musisz praktykować. Jak? Recytując imię Buddy: „Namo Amitabha Budda, Namo Amitabha Budda”… tak mocno, jakbyś próbował uratować swoją głowę przed egzekucją.

Wiara, ślubowania i praktyka to wydatki, jakie musisz ponieść w tej podróży do Czystej Krainy. One będą twoim biletem.

 

źródło: http://cttbusa.org/