English version

Buddyjskie Stowarzyszenie Sfery Dharmy

Buddyjskie Stowarzyszenie Sfery Dharmy

Czcigodny Heng Sure Czcigodny Heng Sure fot. DRBU

Buddyjskie Stowarzyszenie Sfery Dharmy powstało z inspiracji polskich uczniów Czcigodnego Mistrza Hsuan Hua. Stowarzyszenie znajduje się pod patronatem Dharma Realm Buddhist Association z Miasta Dziesięciu Tysięcy Buddów w Kalifornii – opiekunem duchowym Stowarzyszenia jest Mistrz Dharmy Czcigodny Heng Sure. Stowarzyszenie Jako cel stawia sobie propagowanie Dharmy Buddy poprzez organizacje spotkań, wykładów i ceremonii buddyjskich, tłumaczenie tekstów oraz działalność wydawniczą.

Zasady Miasta Dziesięciu Tysięcy Buddów

Miasto 10.000 Buddów Miasto 10.000 Buddów fot. CTTB

Marznąc na śmierć nie użalamy się,
Umierając z głodu nie żebrzemy,
Umierając z ubóstwa nie prosimy o nic,
Dostosowujemy się do warunków,
ale ich nie zmieniamy,
Nie zmieniając ich,
dostosowujemy się do warunków...

Czcigodny Mistrz Hsuan Hua

Czcigodny Mistrz Hsuan Hua Mistrz Hsuan Hua fot. DRBA

Mistrz uczył swoich uczniów medytować, recytować imię Buddy, praktykować skruchę, studiować sutry i ściśle przestrzegać wskazań. Uczył ich jeść tylko jeden posiłek dziennie (w południe) i zawsze nosić szarfę wskazań. Uczył ich życia w harmonii i wspierania się nawzajem. Pod jego przewodnictwem na Zachodzie powstała Sangha, która praktykuje i podtrzymuje Właściwą Dharmę. Mistrz założył Miasto Dziesięciu Tysięcy Buddów jako międzynarodową wspólnotę duchową, gdzie uczniowie i poszukujący prawdy mogą studiować i pracować razem dla światowego pokoju i harmonii między religiami.

Czterdziesty piąty patriarcha od Buddy Siakjamuniego
Osiemnasty patriarcha w Chinach od Bodhidharmy
Dziewiąty patriarcha linii Wei Yang
Pierwszy patriarcha na Zachodzie
Mistrz dhajany Hsuan Hua.