Cztery sfery, w których buddyzm wpływa na zachodnią kulturę (a ona wpływa na buddyzm)

Date - 03/10/2017 | 16:00 - 18:00

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Religioznawstwa
Kraków ul. Grodzka 52  31-044


Prowadzący: Rev. dr Heng Sure – Miasto 10 000 Buddów/ Buddyjski Uniwersytet Sfery Dharmy, Ukiah, Kalifornia

 

Cztery sfery, w których buddyzm wpływa na zachodnią kulturę (a ona wpływa na buddyzm).

Historycznie, buddyzm gdziekolwiek by nie dotarł zmieniał każdą napotkaną kulturę i sam był przez nią zmieniany. Kultura zachodnia ze swoim naciskiem na naukę, psychologię, demokrację i antropocentryzm zapewne zachowa się podobnie i odczuje wpływ nauk buddyzmu. Oto cztery sfery, co do których wpływ ten prawdopodobnie uwidoczni się jako pierwszy.

Wstęp wolny.

 

1) Nauka: spośród wielkich religii światowych buddyzm jest religią najbardziej sprzyjającą nauce.

Poszukiwania wyzwolenia od cierpienia samego historycznego Buddy przebiegały według empirycznej metody a wiele aspektów buddyjskiej praktyki cechuje naukowe podejście.

2) Psychologia: 2500 lat temu historyczny Budda badał głębię własnego umysłu i zostawił ślady tych poszukiwań. Jego instrukcje i wglądy inspirują zarówno współczesnych neurologów jak i psychoterapeutów.

3) Równouprawnienie: “Każda żyjąca istota ma naturę Buddy i wszystkie mogą zostać Buddami” – jak się uważa pierwsze słowa, które Budda wygłosił po swoim oświeceniu streszczają nie-antropocentryczną perspektywę buddyjską. Zamiast skupiać się na ludziach czy ludziach płci męskiej jako najważniejszym gatunku, radykalne byddyjskie spojrzenie obejmuje swoim zasięgiem wszystkie żyjące istoty.

4) Przywrócenie do życia natury: buddyjska perspektywa radykalnego równouprawnienia wplata ludzkość na powrót w sieć życia i zasypuje przepaść między tym co indywidualne a środowiskiem. Prezentuje postrzeganie natury jako wspólnoty, którą należy pielęgnować a nie jako źródła bezlitośnie wykorzystywanych surowców.